Institut ovlašćenjih procjenjivača Crne Gore

Serbian English

 INSTITUT OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE PRIMLJEN U ČLANSTVO TEGoVA

 

Generalna Skupština Evropskog udruženja asocijacija procjenitelja (TEGoVA) održana je 16. novembra 2013. u Lisabonu. TEGoVA (The European Group of Valuers Associations) jeevropska asocijacija neprofitnog karaktera, koja trenutno obuhvata 57 udruženja procjenjivača iz 31 države, koja predstavlja oko 70.000 procjenjivača u Evropi.

Skupština je usvojila finansijski izvještaj za 2013. i budžet za 2014. godinu. Pored niza stručnih pitanja, Generalna Skupština je izvršila i prijem novih članova.

Među pridružene članove (kategorija u koju spadaju svi članovi TEGoVA koji dolaze iz zemalja van EU, ali sa sa istim pravima kao pri punom članstvu) primljen je i INSTITUT OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE (IOPCG), kao prva i jedina članica Tegova iz Crne Gore. Pored našeg Instituta, u pridruženo članstvo je primljena i Komora procjenjivača Republike Makedonije.

U puno članstvo su primljeni: Udruženje procjenjivača vrijednosti imovine kompanija za bankarski sektor Italije, Unija profesionalnih geometara iz Belgije, Asocijacija procjenjivača nepokretnosti Holandije i Španska asocijacija procjenjivača vrijednosti.

Više o TEGoVA i Generalnoj skupštini održanoj u Lisabonu možete saznati ovdje.

Naredna Generalna skupština Tegoba održaće se u maju 2014. godine u Oslu.