Institut ovlašćenjih procjenjivača Crne Gore

Serbian English

SEMINAR - METODA REALNIH OPCIJA 
24 JUN 2015 PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE PODGORICA

 website1

U organizaciji IOPCG-a i Privredne komore Crne Gore, 24 juna 2015. godine je održan edukativni međunarodni seminar na temu "Metoda realnih opcija u procjeni nekretnina koje generišu prihod".

Polaznicima je Metodu realnih opcija predstavio Maurizio D’Amato FRICS REV, profesionalni procjenjivač vrijednosti nekretnina i profesor na Politehničkom fakultetu u Bariju.

Seminaru je prisustvovalo više od 30 procjenjivača i profesionalaca povezanih sa ovom procjenjivačkom oblasti, među kojima predstavnici Asocijacije za procjenu imovine Albanije. 

Svrha seminara je predstavljanje sve više upotrebljavanog pristupa procjeni vrijednosti nekretnina koje generišu prihod, ukazujući na ograničenja najčešće korišćenih tradicionalnih metoda, posebno u savremenim uslovima koje karakteriše nepredvidljivo i nestabilno okruženje. Metoda Realnih opcija omogućava da se sa što manje rizika ulazi u određene investicije, naročito one na dugi rok. 

U vrednovanju kapitalnih projekata ova metoda pokazala je komparativne prednosti i komplementaran odnos sa drugim metodama procjene. Ovaj pristup predstavlja značajno poboljšanje konvencionalnih procedura procjena jer, između ostalog, identifikuje, procjenjuje i redukuje granice rizika kapitalnih projekata, svodeći ih u prihvatljive okvire. Takođe, identifikuje, procjenjuje i povećava poslovne šanse, koje otvaraju kapitalni projekti, te poboljšava buduće odluke koje mogu imati uticaj na fluktuacije neizvjesnih faktora kapitalnih projekata. Pomoću metode realnih opcija moguće je procijeniti i skrivene prilike sadržane u nekretninama.

website2

 

Maurizio D’Amato je profesionalni procjenjivač vrijednosti nekretnina, sa međunarodno proznatim profesionalnim kvalifikacijama REV i FRICS. Vanredni je profesor na Politehničkom Univerzitetu u Bariju, gdje predaje predmet Procjena vrijednosti nekretnina i investicije. Bio je direktor Centra za istraživanje italijanskih konsultanata za nekretnine, a trenutno vodi Centar za nekretnine na Politehnici u Bariju (Poliba centar za nekretnine). Predaje Procjenu vrijednosti i teorije procjene i Procjenu vrijednosti nekretnina i na fakultetima u Rimu i Torinu.

Član je Međunarodnog centra za hipotekatni i kolateralni rizik Američkog instituta za preduzetništvo i aktivno objavljuje naučne radove u polju procjene nekretnina, modela za procjenu vrijednosti i masovnu procjenu vrijednosti. Od 2001. godine radi i na razvijanju modela za procjenu vrijednosti prinosnom metodom.

 

 

Potpisan Memorandum o saradnji sa Alabanskom asocijacijom procjenjivača imovine

 

Prije početka semara, predsjednica Instituta, Sanja Radović REV, potpisala je Memorandum o saradnji sa Predsjednicom Albanske asocijacije, gospođom Mirelom Behluli. 

Cilj uspostavljanja ovakvog vida saradnje je prvenstveno povezivanje procjenjivača iz ove dvije susjedne zemlje, članice TEGoVA-e, stvaranja mogućnosti zajedničke saradnje i razmjene iskustava, kao i zajednička organizacija edukativnih programa, skupova,udruženja potpisnika sporazuma i ostalih aktivnosti.

 

website 3

 

website 4

 

 

Seminar su propratili mediji. Priloge o seminaru možete naći i na sljedećim stranicama:

http://www.privrednakomora.me/obrazovanje/seminar-metoda-realnih-opcija

http://portalanalitika.me/clanak/192162/odrzan-edukativni-seminar-o-procjeni-nekretnina

http://dragoljubjankovic.blogspot.com/