Institut ovlašćenjih procjenjivača Crne Gore

Serbian English

Od novembra ove godine 130 najvećih banaka Eurozone će biti pod direktnim nadzorom Cetralne evropske banke (ECB). U pripremi za to, banke moraju dostaviti preglede bilansnih aktiva na provjeru (Preglede stanja imovine), sa posebnim naglaskom na stambene kredite koji se smatraju izuzetno rizičnim.

Što se tiče procjene vrijednosti nekretnina za potrebe stambenih kredita, Evropska centralna banka je dala pomenutim bankama sljedeće instrukcije:

5. Kolateral i Procjena nekretnina

Nekretnine treba procjenjivati u skladu sa evropskim standardima EVS-2011 (Plava knjiga) i drugim medjunarodnim standardima kao što su na primjer uputstva Engleskog kraljevskog instituta (RICS). Ukoliko bude neslaganja između evropskih stadarda, sa jedne, i međunarodnih, sa druge strane, ECB nalaže primjenu EVS2012 (da bi se izbjegle nedoumice, ove smjernice treba primjenjivati  u cijelom  dokumentu). Takođe, kako bi se izbjegle nedoumice, nije neophodna puna verzija RICS izvještaja. (Pregled kvaliteta aktive, str. 144, pod 5. Kolateral i procjena nekretnine).

Stav ECB-a je od velikog značaja za EVS i TEGoVA-u.